REGLER OG VILKÅR

 1. Ved å klikke på «send inn»-knappen på registreringssiden bekrefter du at du er over 18 år, at du er innforstått med og går inn i følgende avtale med vegaskasino.com, og at du godtar avtalens regler og vilkår. Vennligst les avtalen nøye, og søk juridisk veiledning i din egen jurisdiksjon hvis du er i tvil om dine rettigheter og plikter. Ta deretter godt vare på en kopi av avtalen.
 2. Fra tid til annen kan bakenforliggende forhold bli endret, og avtalens regler og vilkår vil da bli behørig oppdatert. Øverst på dette dokumentet vil du finne datoen for den siste oppdateringen av regler og vilkår. Endringer trer øyeblikkelig i kraft, og det forutsettes at alle slike endringer er godtatt av deg uten egen varsling fra vegaskasino.com.

Avtalens hensikt

 1. Hensikten med denne avtalen er å regulere det juridiske forholdet mellom deg og vegaskasino.com mens du er inne på nettsidene til vegaskasino.com (heretter kalt Nettstedet) og plasserer spill.
 2. vegaskasino.com og brukeren skal ikke binde eller foregi å binde seg til å innfri noe krav annet enn hva som er spesifikt beskrevet i foreliggende regler og vilkår.

Registrering

 1. Du må være minst 18 år for å kunne registrere deg hos vegaskasino.com. vegaskasino.com forbeholder seg etter eget skjønn å kontrollere om dine opplysninger er korrekte og har rett til å kreve ytterligere aldersbevis når som helst i framtiden samt oppheve og/eller avbryte din deltakelse i et pengespill dersom vegaskasino.com har grunn til å tro at du er mindreårig.
 2. Alle spillere er velkomne hos oss men grunnet gamingrestriksjoner kan vi dessverre ikke godta spillere registrert i følgende land: Afghanistan, Algeria, Amerikansk Samoa, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Belgia, Bulgaria, Cameroon, Chad, Curacao, Cote D'Ivoire (Elfenbenskysten), Danmark, Etiopia, Frankrike, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Liberia, Malaysia, Marokko, Nigeria, Pakistan, Filippinene, Polen, Qatar, Russland, Ukraina, Romania, Somalia, Sør-Georgia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Nederland, Turkmenistan, Uganda, Storbritannia, De forente arabiske emirater, Amerikas forente stater, Vietnam, Yemen, Zambia og Zimbabwe.
 3. Du må holde brukernavnet og passordet hemmelig til enhver tid. Hvis du uforvarende lar andre bli kjent med detaljer om din innlogging, må du øyeblikkelig kontakte vegaskasino.com. Du er ansvarlig for enhver uvedkommende bruk av din konto og for enhver innsats som plasseres fra din konto.
 4. Du kan kun registrere en kundekonto. Hver husholdning er begrenset til kun en kundekonto. VegasKasino forbeholder seg rett til å undersøke og stenge en eller flere kontoer dersom det er opprettet flere kontoer med svindel som hensikt. Hvis det har vært aktivitet på den nye kontoen før stenging, vil saldoen (med innskudd og gevinster unntatt bonuser) bli overført til en enkelt konto, fratrukket eventuell vinning fra svindelvirksomhet. Når en konto registreres, må navnet til kredittkortinnehaveren stemme nøyaktig overens med navnet til kontoinnehaveren.
 5. Det er bare du, som innehaver av kontoen, som kan bruke din registrerte konto. Andre personer må ha fullmakt fra både deg og vegaskasino.com for å få tilgang til en bestemt konto.
 6. Hvis du mottar gevinster til flere kontoer, har vegaskasino.com rett til å etterforske gevinstene i opptil 30 dager før det tas en avgjørelse om noe skal trekkes fra gevinstene.
 7. Se «Anvendbar lov, jurisdiksjon og tvister» nedenfor angående tvister i forbindelse med registrering og kontoføring.
 8. vegaskasino.com vil ikke under noen omstendighet overlevere gevinster til noen andre enn kontoeieren som har rett til å kreve utbyttet.
 9. Du må passe på at dine personlige opplysninger alltid er oppdatert på vegaskasino.com-kontoen din.

Beskatning

 1. vegaskasino.com gir ingen opplysninger om dine nettogevinster. Hvis du bor i en jurisdiksjon hvor gevinster skal oppgis til beskatning, er det ditt ansvar å notere gevinster og oppgi resultatet til de rette myndighetene.

Erklæringer gitt av bruker

Brukeren erklærer og forsikrer at:

 1. Du er 18 år gammel eller eldre.
 2. Du er ikke fastboende eller innbygger i Curacao.
 3. Du er ENE OG ALENE ansvarlig for å rette deg etter lovene i jurisdiksjonen som har myndighet der du bor.
 4. Alle opplysningene i kontoskjemaet som er sendt inn til vegaskasino.com er sanne og korrekte.
 5. Du deltar i pengespill og gambling kun for egen del og ikke på vegne av noe foretak eller noen andre personer.
 6. Du spiller ikke med flere e-postadresser eller bruker annet utstyr for å spille flere ganger eller som en «flerbruker». Du er fullt klar over at du vil bli diskvalifisert hvis du prøver å spille med flere e-postadresser og identiteter eller bruker utstyr av noe slag for å opprette flere kontoer.
 7. Du forstår fullt ut hvilke metoder, regler og framgangsmåter som gjelder for deltakelse i spill slik de er utlagt i Regler og prinsipper for pengespill.
 8. Du er fullt klar over at du risikerer å tape innsatsen når du plasserer et spill.
 9. Midlene du bruker til å plassere spill har ikke illegalt opphav.

Erklæringer gitt av vegaskasino.com

vegaskasino.com erklærer og forsikrer at:

 1. vegaskasino.com er et internasjonalt forretningsforetak underlagt lovene i Curacao, der det har alle nødvendige lisenser i henhold til landets lover for å utføre sine tjenester.
 2. vegaskasino.coms tjenester er kun rettet mot «brukere» som i henhold til lovene i sin egen jurisdiksjon ikke har forbud mot å spille på Nettstedet.
 3. Alle personlige opplysninger fra alle «brukere» oppbevares konfidensielt slik det er beskrevet i Erklæring om personvern.
 4. vegaskasino.com. har ingen erstatningsplikt i følgende scenarioer: (i) force majeure (ii) feil på vegaskasino.coms servere eller datautstyr (iii) forsinkelser, tap, feil eller forsømmelser som skyldes defekt i telekommunikasjonsutstyr eller andre dataoverføringssystemer (iv) tap som skyldes utbrudd av krigshandlinger, opprør, sivil ulydighet eller terrorangrep som påvirker vegaskasino.com (v) pålegg fra myndigheter eller andre autoriteter (inkludert avslag eller omstøtelse av en lisens eller tillatelse) (vi) brann, eksplosjon, oversvømmelse, tyveri, hærverk, streik, lockout eller andre bransjehandlinger av noe slag.
 5. Ved å bruke den sterkeste krypteringsteknologien som kan skaffes, har vegaskasino.com gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at alle data du har oppgitt – deriblant passord, brukernavn og betalingsopplysninger med kredittkortinformasjon – er grundig vernet mot uvedkommendes tilgang eller endring under overføring via Internett. vegaskasino.com. er ikke erstatningspliktig i tilfelle slik informasjon kommer på avveie som følge av uautorisert og illegal tilgang til Nettstedet, heller ikke i tilfelle slik informasjon blir misbrukt utenfor vår kontroll ved kriminell aktivitet.
 6. Ingen av vegaskasino.coms ansatte, konsulenter eller deres nære familiemedlemmer har tillatelse til å delta i pengespill hos vegaskasino.com.

Regler og prinsipper for pengespill

 1. Spill må plasseres utelukkende i henhold til og ledet av vegaskasino.com. Regler og prinsipper oppdateres fra tid til annen, noe som uten begrensning omfatter forhold angående pengespillregler, betalingsprosedyrer og gevinstutbetalinger.
 2. vegaskasino.com skal ikke på noe vis være ansvarlig for noen handlinger eller forsømmelser begått av Internettleverandøren (ISP = Internet Service Provider) som du har avtale med for å oppnå tilgang til Nettstedet. Videre skal vegaskasino.com heller ikke være part i noen tvist mellom deg og ISP, og ingen slik tvist skal ha noen virkning på dine forpliktelser som bruker i henhold til denne avtalen.
 3. Ved uttak av penger fra spillekontoen vil alle sjetonger bli fjernet.
 4. VegasKasino forbeholder seg retten til å be om bekreftende dokumenter når det måtte være. Vi kan suspendere spillerens konto midlertidig frem til vi har mottatt de nødvendige dokumentene. VegasKasino benytter ytterligere bekreftelsesprosedyrer og alle spillere kan bli anmodet om å fremvise personlig dokumentasjon. Dette inkluderer, uten å være begrenset til, kopier av identifikasjonsdokumenter, husholdningsregninger, kredittkort, bankutskrifter osv. En spillers konto kan lukkes permanent, samtidig som uttak kan avvises, dersom spilleren ikke gir VegasKasino de nødvendige dokumentene, og/eller dersom spilleren finnes i å ha angitt falske eller misvisende opplysninger.

 5. VegasKasino er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser, lagging, eller noen form for teknisk eller politisk forstyrrelse av spillingen. Refusjoner kan gis utelukkende etter ledelsens skjønn.

Copyright og varemerker

 1. vegaskasino.com har copyright til tekst og grafikk som er brukt på nettstedet. Det kreves at du respekterer all anvendbar copyright og/eller varemerker i forbindelse med nettstedet og viser all nødvendig omtanke når du bruker nettstedet og sikkerhetsfunksjonene.
 2. Nettstedets referanser til produkter, tjenester, prosesser, hypertekstlinker eller annen informasjon med handelsnavn, varemerke, produsent, leverandør eller liknende verken utgjør eller impliserer vegaskasino.coms godkjenning, støtte eller anbefaling.
 3. vegaskasino.com har ikke ansvar for påliteligheten til innholdet på noen sider eller annonser, heller ikke for brudd på anvendelige lover, bestemmelser, regler eller forskrifter som gjelder noe sted i verden der sider eller annonser er tilgjengelig.

Avslutning

 1. Du kan avslutte denne avtalen når som helst ved å skrive til vegaskasino.com og melde fra at du ønsker stenge din konto.
 2. vegaskasino.com kan etter eget skjønn endre eller avslutte denne avtalen når det måtte være. Lojalitetsnivå eller VIP-status mistes dersom kontoen avsluttes.
 3. Når kontoen stenges, skal vegaskasino.com refundere alle midler som gjenstår på kontoen etter at vegaskasino.coms eventuelle tilgodehavende er trukket fra.
 4. Avslutning av bruker eller Alamaro Enterprises Ltd. skal som nevnt ovenfor foretas uten å forringe noen av partenes mulighet til motta erstatning fra den andre parten etter et juridisk oppgjør på grunnlag av denne avtalen.

Anvendbar lov, jurisdiksjon og tvister

 1. Denne avtalen, tolkningen og gjennomføringen av den samt forholdet mellom partene er underlagt og i forståelse med lovene i Curacao.
 2. Du må stadfeste saldoen på kontoen din før du satser penger. Idet du stadfester og godtar saldoen på kontoen, bekrefter du at alle tidligere transaksjoner er korrekte og at du ikke har noe krav mot vegaskasino.com i forbindelse med innsatser og gevinster. Eventuelle krav eller tvister må være oppgjort før du kan foreta flere innsatser og innen TRE (3) dager fra den omstridte innsatsen.
 3. Alamaro Enterprises Ltd. som operer dette nettstedet, eier ikke lisens i Curacao.
 4. Av hensyn til kvalitetskontroll og opplæring forbeholder vegaskasino.com seg retten til å ta opp telefonsamtaler.
 5. Begge parter går med på at telefonopptaket eller dets sikkerhetskopi skal ha bestemmende virkning ved alle tvister, og at alle innsatser vil bli justert i samsvar med dette.
 6. Eventuelle krav eller tvister med direkte eller indirekte grunnlag i denne avtalen skal legges fram for domstolene i Curacao, som har eksklusiv jurisdiksjon.
 7. Generelle bonusbetingelser 
  1. Kun én bonus per (i) kunde, (ii) IP-adresse eller (iii) husholdning.
  2. Normale bonusvilkår gjelder dersom ingenting annet er nevnt i kampanjen. Bonusene blir utbetalt som kasinosjetonger rett inn på kontoen din. Disse er dine til å spille med, men kan ikke utbetales. Pengene du vinner med kasinosjetonger er tilgjengelig for uttak.
  3. Bonuser blir automatisk kreditert din spillekonto, med mindre annet er spesifisert.
  4. Bonuspenger kan ikke bli brukt i live casinoet og kun ekte penger blir akseptert for spill.
  5. Uttak av gevinster på mindre en €150 er kun tillatt dersom kunden har foretatt et innskudd. Maksimum uttak uten å ha gjort et innskudd er €200.
  6. vegaskasino.com forbeholder seg retten til å fjerne/ta bort alle slags bonuser i tilfeller hvor vi finner feil, mislighold eller brudd på eventuelle andre generelle vilkår.
  7. vegaskasino.com forbeholder seg retten til å fjerne bonustilgjengelighet for enhver spesifikk bruker.
  8. I tilfeller hvor det forekommer noen form for misbruk av bonus, som sådan avgjøres av vegaskasino.com, forbeholder vi oss retten til å avslutte spillerens vegaskasino.com-medlemskap og å forhindre at spilleren får tilgang til vegaskasino.com i fremtiden.
  9. I tilfeller hvor vegaskasino.com ser det som sannsynlig at flere spillere samarbeider for å dra nytte av faste bonuser eller bonustilbud, forbeholder vi oss retten til å blokkere alle relevante kontoer på ubestemt tid, og tilbakeholde enhver sum på disse kontoene.
  10. Alle språkversjoner av våre betingelser og vilkår gjenspeiler de samme prinsippene. Den originale versjonen har blitt skrevet på engelsk, og dersom det skulle oppstå konflikt mellom de forskjellige versjonene av disse vilkårene (eller eventuelt andre vilkår, regler eller betingelser gjenspeilet på siden), vil den engelske versjonen alltid være gjeldende.
  11. Bonusbetingelser for gratisspinn:
   - Myntvalør og antall gevinstlinjer for gratisspinnene er fastsatt av vegaskasino.com.
   - vegaskasino.com forbeholder seg retten til å diskvalifisere dupliserte konti fra å motta gratisspinn.
   - Gevinster fra gratisspinn utbetales som ekte penger, og disse pengene er umiddelbart tilgjengelige for uttak.
   - Spillere som ikke kvalifiserer for å motta bonuser er også ekskludert fra å motta gratisspinn.
  12. Minste innskuddsbeløp er € 10. Når det første innskuddet er gjennomført blir brukeren automatisk medlem av VIP Club. Avhengig av VIP-nivå gir dette 10–30 % bonus på alle innskudd.
  13. VegasKasino forbeholder seg retten til å innvilge eller endre lojalitetsnivåer og VIP-statuser etter eget skjønn.
 8. Alamaro Enterprises Ltd. Dr Hugenholtzz/n UTS Building dsf Curacao.
 9. I enkelte land er sjansespill på internett forbudt. Kundene må avstå fra å delta i internett pengespill i land hvor dette er forbudt.
 10. Vi informerer spillerne våre om at betalingen vil skje i flere avdrag opp til 5000 euro per uke på grunn av bankrestriksjoner og for å unngå muligheten for hvitvasking av penger.

DENNE AVTALEN ANSES GODTATT, UNDERTEGNET OG DATERT AV DEG SAMME DAG DU SENDER INN REGISTRERINGSSKJEMAET.

OPPRETT KONTO

/ /
OPPRETT KONTO