1. Ingen refusjon kan ta sted etter innskuddet (inkluderer bonusen) har blitt spilt for via våre tjenester.
  2. En refusjonsforespørsel vil kun bli behandlet om den blir sendt inn innenfor tjuefire (24) timer etter den påståtte transaksjonen har funnet sted, eller innenfor tretti (30) dager om en spiller påstår at en annen person (eller mindreårig) har brukt hans/hennes spillerkonto.
  3. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake enhver refusjon eller reversering av en transaksjon inntil identiteten til kontoinnehaveren er tilstrekkelig fastslått for å sikre at ethvert påfølgende innskudd gjort hos oss følger våre krav. Du samtykker i å oppgi, i tilfelle vi skulle kreve det, et offentlig ID-kort eller annen identifikasjon i samsvar med lovene i din jurisdiksjon. Om ikke slik sertifisert ID blir oppgitt innen fem (5) dager etter vår forespørsel, skal ikke refusjonen eller reverseringen av transaksjon gjennomføres, spillerkontoen din skal stenges og du mister alle midlene på spillerkontoen din. En slik beslutning vil være endelig, bindende og kan ikke ankes.
  4. Spilleren skal spille på en rettferdig metode på alle spill og skal ikke på noen måte påvirke utfallet av spillet. Dette inkluderer bruk av datamaskiner eller andre tekniske hjelpemidler, matematiske ligninger, spill- og spillsystemer, etc.

OPPRETT KONTO

/ /
OPPRETT KONTO