Bingo

Liker du å ta sjansen på tall ikke valgt av deg? Er tilfeldigheter og flaks det du synes skaper mest spenning?

Bingo er et sjansespill hvor hver spiller får utdelt et ark med et varierende antall med felt som har fem ganger fem rader med tall i seg. En spillvert roper så ut tall ut i fra hva en maskin trekker ut. Så markerer spilleren ut de tallene som man har på skjemaet som blir ropt ut av verten. Spillerne konkurrerer så om hvem som kan fullføre forskjellige mønstre. Når et mønster er fylt inn, så roper spiller «Bingo» for å indikere at et mønster er fullført. Når alle mønster, eller et avtalt mønster, er fullført og den med flest mønster vinner en jackpot.

Det finnes andre varianter også hvor spilleren ikke får noen mønster eller ikke markerte noen mønster og spilleren allikevel vinner premier.

Historien til bingo går helt tilbake til 1530-tallet i Italia hvor man spilte et spill kalt Il Giuco del Lotto d’Italia og etter hvert som det beveget seg oppover det europeiske fastland, ble det lagt ting til. I 1700-tallets Frankrike ble det brukt blant annet en kortstokk med tall på og på 1800-tallet brukte man et veldig likt spill til å lære barn om multiplisering, staving og dyrenavn. Det franske spillet Le Lotto, som ble oppfunnet i 1778, brukte 27 kvadrater i rekker av tre og ni kolonner. Dette ledet etter hvert til det moderne spillet vi kjenner i dag.

I de tidlige 1920-årene standardiserte Hugh J Ward spillet som var å finne på sirkus og fornøyelsesparker til det moderne bingospillet. Han publiserte til og med en regelbok i 1933. Det dukket senere opp i New York i 1929 og økte i popularitet, men da under navnet «Beano». I løpet av 1940-tallet ble Bingo et normalt navn for spillet. Selve navnet er det noe usikkert hvor det kommer fra, men det har mest sannsynligvis fra USA på 1920-tallet.

Bingo er et av de få spillene som har vært lovlig i Norge siden dens innførsel. På 1960-tallet fikk spillet en voldsom økning i popularitet og flere bingohaller åpnet rundt forbi i landet. Lotteritilsynet gir lisenser til veldedige organisasjoner for å kunne arrangere spill. Ofte er det menigheter og idrettsforeninger som eier eller leier bingohaller og bruker inntektene for å drifte sin organisasjon. Lokalradioer har også ofte arrangert radiobingo rundt forbi i Norge. Pengepremier på slike arrangement er ulovlig og ofte er det gjenstander eller gavekort donert til dem som fungerer som premie eller jackpot. Det spilles også bingo på nettsteder som Maria Bingo.

 

Bingo kan være et veldig spennende spill med veldig gode sosiale egenskaper. Man sitter ofte i en bingohall og lytter til tall som ropes ut, men imellom rundene kan småprat og det engelskmennene kaller banter oppstå. Du kan også få kontakt med personer fra alle kanter av verden ved å spille bingo over internett, siden spillet har blitt utrolig populært over hele verden.

OPPRETT KONTO

/ /
OPPRETT KONTO