1. Innhenting av personlige opplysninger

VegasKasino innhenter personlige opplysninger om deg når du oppretter en konto, bruker nettsiden og/eller utfører en handling på www.vegaskasino.com. Foretaket ansvarlig for innhentingen av disse opplysningene er Alamaro Enterprises Ltd., registrert i Slovenia og med kontoradresse Cesta Comandanta, Staneta 4A, 1215 Slovenia.

"Personlige opplysninger" refererer til all informasjon som identifiserer et individ, og inkluderer navn, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, postadresse og andre opplysninger du velger å oppgi om deg selv til VegasKasino. Informasjonsinnhentingen skjer i samsvar med både det Elektroniske kommunikasjonspersonsverndirektivet (EU-direktiv/2002/58/EC), og Curaçaos personverndirektiv 'Curaçaoan Personal Data Protection Act (PDPA)'. For å forhindre svindel er det sannsynlig at VegasKasino oppbevare opplysninger knyttet til transaksjoner på nettsiden. Dette inkluderer en avkortet del av kredittkortnummeret og utløpsdatoen fra kort benyttet for å utføre slike transaksjoner.

 

2. Hensikten med informasjonsinnhentingen

Dine personlige opplysninger innhentes for bruk til ett eller flere av følgende formål:

 

- Administrere din aktivitet på nettsiden
- Utvikle virksomhetsstatistikker, samt utføre markeds- og atferdsstudier
- Bygge opp og administrere salgsmuligheter, inkludert spesielt tekniske operasjoner som standardisering, optimalisering og dupliseringsførte arbeidsoppgaver innen kundebehandling
- Sende markedsføringsmateriell fra VegasKasino. Du kan når som helst avregistrere deg fra slike tilbud ved å benytte avmeldingslinken nederst i den aktuelle e-posten
- Oppfylle våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

 

3. Mottakerne av innhentet informasjon

VegasKasino har som praksis å ikke selge kundeopplysninger til tredjepart for bruk i kommersielt øyemed. Kun vårt foretak og våre kontraktbundne partnere innen ordrehåndtering har tilgang til opplysningene du oppgir. VegasKasinos ansatte som har tilgang til dine personlige opplysninger for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, arbeider innenfor følgende områder;  salg, administrative tjenester, tekniske tjenester og overvåkingsetater (revisor, interne prosedyrer for kvalitetskontroll osv.). Mottakere av dine personlige opplysninger kan også omfatte offentlige organer, grunnet oppfyllelse av eventuelle juridiske forpliktelser. Dette kan være rettssakkyndige, offentlige tjenestemenn og inkassobyråer.

 

4. Samtykke

Ved å oppgi dine personlige opplysninger på VegasKasino.com, gir du ditt samtykke til innhentingen og bruken av dine personlige opplysninger til de formål og bruksområder som er beskrevet i disse vilkårene og i gjeldende lover.

 

5. Sikkerhet

Vi anbefaler deg å benytte alle forholdsregler for å beskytte sikkerheten til dine personlige opplysninger. Dette for å forhindre misbruk, skader eller at uvedkommende får tilgang til dem.

 

6. Kontroll av personlige opplysninger

Dersom de personlige identifiserbare opplysningene til en bruker endres (f. eks. postnummer, telefonnummer, e-postadresse eller postadresse), eller dersom en bruker ikke lenger vil benytte våre tjenester, tilbyr vi metoder for å korrigere, oppdatere eller deaktivere de personlig identifiserbare opplysningene brukeren har oppgitt til oss . Dette kan normalt gjøres ved å kontakte vår brukerstøtte på support@vegaskasino.com. Vær oppmerksom på det kan være visse opplysninger ikke kan slettes, dersom det er påkrevd at vi lagrer disse av tekniske og/eller juridiske årsaker.

OPPRETT KONTO

/ /
OPPRETT KONTO