Kan du se på en persons ansiktstrekk om vedkommende bløffer? Kan du regne ut sannsynligheten for hva vedkommende sitter med ut i fra hvordan vedkommende har satset og hva du sitter med selv?

Poker er et av de mest populære kortspillene som finnes i verden. Det utviklet seg på 1800-tallet mest sannsynlig kommer navnet fra det irske spillet Poca, som betyr lomme, eller det franske poque, som igjen kom fra det tyske ordet pochen som betyr å bløffe eller skryte. Selve spillet er ikke sikkert at har utviklet seg fra disse to spillene, siden nok av andre spill har fokusert på bløffing eller psykologisk spill.

Reglene for poker tar ikke så lang tid til å lære, men å mestre det å lese folk tar mye lengre tid. Spillet er også delt opp i forskjellige varianter, men de to mest populære er Texas Hold ‘em og Five Card Draw.

I hver eneste av variantene er rekkefølgen på hva som vinner over hva det samme. Man kan vinne uten å ha noe om man har det høyeste kort i verdi og ingen andre har noe av det som nevnes etter dette. Det neste er par, dvs. to kort av samme verdi som f.eks. kløver sju og ruter sju. Om flere personer har par, så vil det paret som har høyest verdi vinne, f.eks. par i konge vinner over par i sju. To par følger etter det, dvs. to ulike par som f.eks. par i dame og par i åtte. Deretter følger tre like av samme verdi, f.eks. tre konger. Tre like blir slått av straight som er rett og slett alle kortene har verdi som etterfølger hverandre, men ikke samme sort, som f.eks. ruter to, kløver tre, kløver fire, spar fem og hjerter 6.

Flush er den neste hånda. Det er forskjellige kort i av samme sort, som f.eks. hjerter to, hjerter fem, hjerter ni, hjerter knekt og hjerter ess. Etter dette følger hus. Det innebærer at du har tre like og et par, som f.eks. tre konger og par i knekt. Fire like er kanskje en av de vanskeligst hendene å få, men det er ikke vanskelig å gjette hva det innebærer, f.eks. fire ess. De to neste hendene er de ultimate hendene man kan få i poker. Straight flush og Royal flush er begge to straight i samme sort, men Royal flush innebærer at du får alle de høyeste kortene i en sort, dvs. ti, knekt, dame, konge og ess alle i samme sort. Royal flush er den absolutte vinnerhånda.

Andre uttrykk innenfor poker er blind, ante, passe (check), satse (bet), høyne (raise), syne (call) og kaste seg (fold). Blind er en avtalt sum som spilleren til venstre for dealeren, ofte kalt big blind, legger ut og av og til vil bli etterfulgt av en small blind av neste spiller. De som satser etterpå må syne denne summen eller høyne summen. Om ingen høyning har skjedd før det er turen for spilleren med blinden, så kan denne spilleren velge å passe, altså ikke høyne budet. Om et bud er høynet, må vedkommende også syne for å bli med videre.

I Texas Hold ‘em får man utdelt to kort hver. Om en ante eller blind er avtalt, må syne eller høyne budet før neste runde starter. Dealeren svir først et kort før vedkommende deler ut tre kort som alle deler på bordet. Dette kalles floppen. Etter det begynner en ny runde med satsing og om det er to eller flere spillere igjen deler dealeren ut et nytt kort etter at han har svidd av enda et kort. Dette kortet kalles turn eller fourth street. Deretter følger nok en runde med satsing og en siste kortrunde. Det siste kortet kalles river eller fifth street. Så er det en siste runde med satsing før et eventuelt showdown.

Five Card Stud er kanskje den mest kjente poker-varianten. Det er ofte den varianten som finnes i gamle western-filmer og andre underholdningsinnslag. Det var det som var poker for mange før Texas Hold ‘em tok av i popularitet. I Five Card Stud deles fem kort ut til hver spiller. Så starter en runde med satsing og om blind brukes, så må den matches. Deretter kan spillerne bytte ut så mange kort som de vil. Dealeren deler så ut kort til de som vil bytte kort og kortene kastes med billedsiden ned i en bunke. En runde med satsing følger deretter og så et eventuelt showdown.

I Norge har poker vært ulovlig i mange år, i hvert fall i form av å spille for penger. I en tingrettsdom derimot ble det avgjort at man burde kunne ha lov til å ha et pokerslag med et par hundre kroner hjemme uten at man skal frykte for at man får politiet på døra. Lotteriloven ble endret slik at det fra 1. januar 2015 var lov å spille poker i profesjonelle forhold og FrP har foreslått at man burde gi pokerklubber lov til å operere med en fastsatt tapsgrense for å unngå at folk spiller seg fra gård og grunn, men per i dag er det ulovlig å spille poker i organisert form utenom turneringer.

Kjendiser som Triana Iglesias har i tillegg til tidligere ukjente personer gjort poker til en folkesport. Internett-poker gjør det mulig for alle å delta i dette fascinerende spillet og det ser ikke ut til å avta. Enhver person kan lære seg å spille det og tilbringe flere timer med venner eller fremmede over internett i diverse gratisversjoner.

 

Poker er et veldig psykologisk spill. Alt handler om å lese motstanderen, regne ut sannsynligheter og prøve ikke la seg bli lest av sine motstandere. Det er et spill som har vokst i popularitet og det mystiske opphavet gir det bare enda mer dybde.

OPPRETT KONTO

/ /
OPPRETT KONTO